Sněmovní tisk 495
Vládní návrh zák. o posuz. vlivů na ŽP - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 1. 2000.
Zástupce navrhovatele: Kužvart Miloš.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 379, dokument 379/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Jitka Seitlová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Jiří Skalický).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 4. 1. 2001 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 379/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 4. 1. 2001 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 379/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 1. 2001 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 45).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 1. 2001 poslancům jako tisk 495/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 1. 2001 poslancům jako tisk 495/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 20. 2. 2001 na 34. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 27, usnesení č. 1418).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 2. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 3. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 3. 2001.

Zákon vyhlášen 20. 3. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 40 pod číslem 100/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, prevence environmentálních rizik, přibližování legislativy, sledování životního prostředí, správní dohled, vliv na životní prostředíISP (příhlásit)