Usnesení PS č. 965

k vládnímu návrhu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) /sněmovní tisk 495/ - prvé čtení (13. dubna 2000)
ISP (příhlásit)