Usnesení PS č. 1418

k návrhu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) /sněmovní tisk 495/7/ - vrácený Senátem (20. února 2001)
ISP (příhlásit)