Usnesení PS č. 1356

k vládnímu návrhu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) /sněmovní tisk 495/ - třetí čtení (8. prosince 2000)
ISP (příhlásit)