Hlasování
25. schůze, 16. 5. 2000

Procedurální hlasování
1 - 38 (16. 5. 2000)

1. Návrh na prodloužení lhůt pro projednání některých návrhů zákonů ve výborech Poslanecké sněmovny
39 (16. 5. 2000)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 306/3/ - zamítnutý Senátem
40 (16. 5. 2000)

4. Návrh zákona o telekomunikacích a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 390/5/ - vrácený Senátem
41 - 42 (16. 5. 2000)

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 407/4/ - vrácený Senátem
43 - 44 (16. 5. 2000)

6. Návrh zákona o okresních úřadech /sněmovní tisk 424/3/ - vrácený Senátem
45 (16. 5. 2000)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 383/ - druhé čtení
46 (16. 5. 2000)

Procedurální hlasování
47 (16. 5. 2000)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 383/ - druhé čtení
48 - 49 (16. 5. 2000)


ISP (příhlásit)