Hlasování
24. schůze, 12. 4. 2000

Procedurální hlasování
144 - 145 (12. 4. 2000)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - druhé čtení
146 - 152 (12. 4. 2000)

87. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/ - třetí čtení
153 - 157 (12. 4. 2000)

98. Programy podpory malého a středního podnikání na rok 2000 /sněmovní tisk 527/
158 - 159 (12. 4. 2000)

Procedurální hlasování
160 (12. 4. 2000)

95. Návrh na změny v orgánech Poslanecké sněmovny
161 - 167 (12. 4. 2000)

Procedurální hlasování
168 - 170 (12. 4. 2000)

78. Vládní návrh zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) ve znění zákona č. 13/1998 Sb. /sněmovní tisk 448/ - třetí čtení
171 - 179 (12. 4. 2000)

Procedurální hlasování
180 (12. 4. 2000)

91. Vládní návrh zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 462/ - třetí čtení
181 - 182 (12. 4. 2000)

92. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb. /sněmovní tisk 496/ - třetí čtení
183 - 189 (12. 4. 2000)

100. Informace rozpočtového výboru o projednání Zprávy České národní banky o inflaci za IV. čtvrtletí 1999
190 (12. 4. 2000)

101. Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů na rok 2000
191 (12. 4. 2000)

102. Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 523/
192 - 195 (12. 4. 2000)

18. Vládní návrh zákona o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů /sněmovní tisk 440/ - druhé čtení
196 - 197 (12. 4. 2000)

76. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 480/ - třetí čtení
198 - 204 (12. 4. 2000)

93. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 504/ - třetí čtení
205 - 206 (12. 4. 2000)

99. Souhrn opatření ke snížení daňových nedoplatků /sněmovní tisk 572/
207 - 213 (12. 4. 2000)

105. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
214 (12. 4. 2000)

Procedurální hlasování
215 (12. 4. 2000)


ISP (příhlásit)