Stenografický zápis 24. schůze, 11. dubna 2000


(Jednání začalo ve 14.05 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Miloš Zeman


106. Návrh na potvrzení předsedy hospodářského výboru Poslanecké sněmovny

Předseda PSP Václav Klaus


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů /sněmovní tisk 499/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Petr Pleva


26. Vládní návrh zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) /sněmovní tisk 500/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Jaroslav Pešán


39. Vládní návrh zákona o Správách povodí /sněmovní tisk 587/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Ladislav Skopal


14. Vládní návrh zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích /sněmovní tisk 438/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Starec
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Martin Starec
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Josef Jalůvka
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Martin Starec


15. Vládní návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích /sněmovní tisk 439/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Starec
Poslanec Ivan Pilip


16. Vládní návrh zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) /sněmovní tisk 433/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miroslav Máče


17. Návrh poslanců Ivana Pilipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zákona České národní rady č. 166/1992 Sb., zákona České národní rady č. 321/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 57/1995 Sb., zákona č. 154/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., a zákona č. 160/1997 Sb. /sněmovní tisk 313/ - druhé čtení

Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslankyně Ivana Hanačíková
Poslankyně Jana Volfová
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Milan Urban
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Evžen Snítilý


18. Vládní návrh zákona o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů /sněmovní tisk 440/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec František Chobot
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Václav Pícl
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Radko Martínek
Poslanec František Chobot
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Václav Pícl
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání skončilo v 19.42 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP