Stenografický zápis 24. schůze, 12. dubna 2000


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 475/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Maštálka
Poslankyně Alena Páralová


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 484/ - druhé čtení

Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Škromach


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Libor Ambrozek
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jan Bláha
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 10.15 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.32 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Tomáš Teplík
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec František Ondruš
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Jiří Vlach


87. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Václav Exner


98. Programy podpory malého a středního podnikání na rok 2000 /sněmovní tisk 527/

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Karel Vymětal
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Vlasta Štěpová
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Vlasta Štěpová
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Martin Starec
Poslankyně Vlasta Štěpová
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Petr Matějů
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vladimír Doležal
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Petr Nečas


95. Návrh na změny v orgánech Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 13.10 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.17 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Jan Vidím


78. Vládní návrh zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) ve znění zákona č. 13/1998 Sb. /sněmovní tisk 448/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Josef Hojdar
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Václav Hanuš
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Josef Houzák
Poslanec Josef Hojdar
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 14.47 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání opět zahájeno v 15.00 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


91. Vládní návrh zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 462/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Martin Starec


92. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb. /sněmovní tisk 496/ - třetí čtení

Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Karel Vymětal
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Pavel Lang
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr


100. Informace rozpočtového výboru o projednání Zprávy České národní banky o inflaci za IV. čtvrtletí 1999

Poslanec Martin Kocourek


101. Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů na rok 2000

Poslankyně Hana Orgoníková
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 15.45 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.02 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


102. Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 523/

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Václav Krása
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Václav Krása
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Ivan David
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Ivan David
Poslanec Václav Krása
Poslanec Josef Janeček
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslankyně Milada Emmerová


18. Vládní návrh zákona o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů /sněmovní tisk 440/ - druhé čtení

Poslanec Vladimír Doležal
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík


76. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 480/ - třetí čtení

Poslanec František Ondruš
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jiří Bílý


93. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 504/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Martin Kocourek


99. Souhrn opatření ke snížení daňových nedoplatků /sněmovní tisk 572/

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Ivan Pilip
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Ivan Pilip
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Karel Vymětal


105. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Vlach
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo v 18.58 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP