Stenografický zápis 24. schůze, 13. dubna 2000


(Jednání zahájeno ve 12.33 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík


96. Návrh na volbu členů Rady České televize

Poslanec Jan Vidím
Poslankyně Marie Machatá
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Marie Machatá
Poslanec Jan Vidím
Poslankyně Kateřina Dostálová


97. Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kultury České republiky

Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno ve 13.04 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 13.25 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík


84. Vládní návrh zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 479/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Libor Ambrozek
Místopředseda PSP František Brožík


96. Návrh na volbu členů Rady České televize

Poslanec Jan Vidím


37. Vládní návrh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) /sněmovní tisk 495/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec František Ondruš
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Stanislav Fischer
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jiří Drda


83. Vládní návrh zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) /sněmovní tisk 500/ - třetí čtení

Poslanec Václav Grüner
Poslanec Jaroslav Pešán
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Místopředseda PSP František Brožík
Místopředseda PSP Ivan Langer


81. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb. /sněmovní tisk 497/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Zdeněk Švrček
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 15.51 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.58 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


104. Ústní interpelace

Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Josef Janeček
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Josef Janeček
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 16.40 minut.)
(Jednání opět zahájeno v 16.58 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Václav Brousek
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Václav Brousek
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Ladislav Šustr
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vilém Holáň
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Zdeněk Kořistka
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Zdeněk Kořistka
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Alena Svobodová
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Jaroslav Gongol
Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Jiří Maštálka
Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslankyně Ludmila Müllerová
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Jan Grůza
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jan Grůza
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Tomáš Kvapil
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Tomáš Kvapil
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo v 18.24 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP