Stenografický zápis 24. schůze, 14. dubna 2000


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Jan Zahradil


71. Vládní návrh zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích /sněmovní tisk 438/ - třetí čtení

Poslanec Martin Starec
Poslanec Ladislav Šustr
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Starec
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Martin Starec


72. Vládní návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích /sněmovní tisk 439/ - třetí čtení

Poslanec Martin Starec


73. Vládní návrh zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) /sněmovní tisk 433/ - třetí čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Vlastimil Tlustý


74. Návrh poslanců Ivana Pilipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zákona České národní rady č. 166/1992 Sb., zákona České národní rady č. 321/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 57/1995 Sb., zákona č. 154/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., a zákona č. 160/1997 Sb. /sněmovní tisk 313/ - třetí čtení

Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Václav Exner
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Václav Exner
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloslav Výborný


82. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů /sněmovní tisk 499/ - třetí čtení

Poslanec Petr Pleva
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Karel Šplíchal


103. Zpráva vlády o řešení problematiky při nevyplácení mezd zaměstnancům /sněmovní tisk 560/

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec František Vnouček
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec František Vnouček


107. Volba předsedy Stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím


96. Návrh na volbu členů Rady České televize

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Jan Vidím
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 11.40 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jan Vidím


75. Vládní návrh zákona o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů /sněmovní tisk 440/ - třetí čtení

Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Jaromír Talíř
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo ve 14.29 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP