Stenografický zápis 24. schůze, 7. dubna 2000


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 475/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Mareš
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Petr Mareš
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Eduard Vávra


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 484/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Josef Krejčí
Poslankyně Alena Páralová
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Martin Starec
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Rostislav Čevela
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Josef Jalůvka
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Kasal
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno ve 12.35 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.23 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Radim Chytka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Eduard Vávra
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Eduard Vávra
Místopředseda PSP František Brožík
Poslankyně Jarmila Boháčková
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Rostislav Čevela
Poslanec František Vnouček
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Václav Krása
Poslanec Josef Jalůvka
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání skončilo v 17.23 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP