Stenografický zápis 24. schůze, 4. dubna 2000

(Schůze zahájena ve 14.07 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Zdeňka Stránská
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec František Ondruš
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Radko Martínek
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jiří Vlach
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Jiří Payne
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Jiří Vlach
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Jan Vidím


1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 207/6/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Senátorka Dagmar Lastovecká


2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 219/6/ - vrácený Senátem

Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Pavel Němec
Senátor Jan Zapletal
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Eva Dundáčková


3. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, vrácený Senátem /sněmovní tisk 244/4/ - vrácený Senátem

Poslanec Michal Doktor
Senátor Alfréd Michalík


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/6/ - vrácený Senátem

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Poslankyně Zdeňka Horníková
Senátor Jiří Brýdl
Poslanec Tomáš Kvapil
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


5. Návrh zákona o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti /sněmovní tisk 282/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Senátor Jan Krámek


6. Návrh zákona o Státním fondu dopravy a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 365/3/ - vrácený Senátem

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Zdeněk Kořistka
Senátor Karel Korytář
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Jan Kasal
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 17.24 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 17.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích /sněmovní tisk 372/3/ - vrácený Senátem

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Senátor Karel Korytář
Poslanec Miroslav Kapoun


8. Návrh zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 374/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vladimír Mlynář
Senátor Josef Kaňa
Poslanec František Pejřil


9. Informace vlády o přijatých opatřeních a jejich účinnosti v souvislosti se zákazem dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Martin Starec
Poslanec Vojtěch Filip


10. Návrh zákona o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk 564/2/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 18.52 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP