Hlasování
24. schůze, 4. 4. 2000

Procedurální hlasování
1 - 29 (4. 4. 2000)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 207/6/ - vrácený Senátem
30 - 31 (4. 4. 2000)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 219/6/ - vrácený Senátem
32 (4. 4. 2000)

3. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, vrácený Senátem /sněmovní tisk 244/4/ - vrácený Senátem
33 (4. 4. 2000)

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/6/ - vrácený Senátem
34 - 35 (4. 4. 2000)

5. Návrh zákona o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti /sněmovní tisk 282/3/ - vrácený Senátem
36 - 37 (4. 4. 2000)

6. Návrh zákona o Státním fondu dopravy a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 365/3/ - vrácený Senátem
38 (4. 4. 2000)

7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích /sněmovní tisk 372/3/ - vrácený Senátem
39 (4. 4. 2000)

8. Návrh zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 374/3/ - vrácený Senátem
40 - 41 (4. 4. 2000)

9. Informace vlády o přijatých opatřeních a jejich účinnosti v souvislosti se zákazem dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr
42 (4. 4. 2000)

10. Návrh zákona o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk 564/2/ - vrácený Senátem
43 - 44 (4. 4. 2000)


ISP (příhlásit)