Hlasování
12. schůze, 3. 7. 1997

87. Odpovědi členů vlády na písemné interp.
59 - 65 (3. 7. 1997)

23. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů) /sněmovní tisk 101/ - druhé čtení
66 (3. 7. 1997)

24. Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 125/ - druhé čtení
67 (3. 7. 1997)

25. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke kontrole plnění usnesení Poslanecké sněmovny od začátku 2. volebního období
68 (3. 7. 1997)

27. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády
69 (3. 7. 1997)

28. Zpráva o situaci ve zdravotnictví
70 (3. 7. 1997)


ISP (příhlásit)