Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 12. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 12. schůze, 2. července 1997

Předchozí část   Následující část(Schůze zahájena v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 220 - prvé čtení

Poslanec Radim Turek
Poslanec Jan Vik
Poslanec Zdeněk Zajíček


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 226 - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Zdeněk Zajíček
Poslanec Ivan Langer
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Václav Exner
Poslanec Zdeněk Krampera


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 221 - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu Karel Kühnl
Poslanec Ivan Vrzal
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 9.40 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 9.44 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


11. Vládní návrh zákona o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, podle sněmovního tisku 223 - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Tomáš Květák
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miroslav Sládek


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 145 - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Jozef Wagner
Poslankyně Vlasta Hrůzová
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Michal Kraus


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 146 - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Karel Machovec
Poslanec František Brožík
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Jaroslav Štrait
Ministr financí ČR Ivan Pilip


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 147 - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Josef Borák


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 148 - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Karel Mach
Poslanec Miroslav Tyl
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Karel Mach


16. Návrh poslance Karla Machovce na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o daní dědické, daní darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 134 - druhé čtení

Poslanec Karel Machovec
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Zdeněk Zajíček
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena ve 12.29 hodin.)
(Schůze zahájena ve 14.52 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


11. Vládní návrh zákona o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, podle sněmovního tisku 223 - prvé čtení

Místopředseda PSP Jiří Vlach


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 145 - druhé čtení

Místopředseda PSP Jiří Vlach


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 147 - druhé čtení

Místopředseda PSP Jiří Vlach


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 145 - druhé čtení

Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Josef Ullmann
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Tomáš Páv
Poslanec Miroslav Grégr
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Michal Frankl
Poslanec Petr Vrzáň
Poslanec Karel Machovec
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Jaromír Schling


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 147 - druhé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Karel Machovec
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Michal Frankl
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Václav Exner
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 16.57 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona ČNR č. 38/1993 Sb., a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 139 - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Milan Ekert
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Martin Smetana
Poslanec Miroslav Tyl


18. Vládní návrh zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., podle sněmovního tisku 141 - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Marie Noveská
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Tomáš Páv
Poslanec Jaroslav Gongol
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Jozef Wagner
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Tomáš Květák
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Vladimír Špidla
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 18.27 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 19.40 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


19. Vládní návrh zákona o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, podle sněmovního tisku 143 - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová
Poslanec Libor Novák
Poslanec Jindřich Nehera
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Petr Hulinský
Poslanec Jindřich Nehera
Poslanec Libor Novák


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a kterým se mění zákon ČNR č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 132 - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová
Poslankyně Anna Röschová


21. Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích), podle sněmovního tisku 38 - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová
Poslanec Michal Prokop
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec František Španbauer
Poslankyně Hana Marvanová
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena ve 20.49 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP