Hlasování
12. schůze, 7. 7. 1997

Procedurální hlasování
105 - 107 (7. 7. 1997)

29. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1996 /sněmovní tisk 185/
108 (7. 7. 1997)

Procedurální hlasování
109 (7. 7. 1997)

35. Návrh skupiny 50 poslanců na usnesení Poslanecké sněmovny ke zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny na zjištění obsahu a správnosti finančních operací a majetkových převodů v rámci ČSTV a jeho zařízení, a to včetně finančních vztahů k podniku SAZKA
110 (7. 7. 1997)

36. Zpráva vlády o činnosti vlády za dobu od počátku jejího funkčního období do konce I. čtvrtletí 1997 (v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 194 z 20. 12. 1996)
111 (7. 7. 1997)

38. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu a podpis Protokolu k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu /sněmovní tisk 133/ - druhé čtení
112 (7. 7. 1997)

40. Návrh poslankyně Vlasty Štěpové na usnesení Poslanecké sněmovny ve věci legislativy v oblasti cestovního ruchu
113 (7. 7. 1997)

42. Zpráva o stavu a vývoji ve věcech drog v České republice za rok 1996 /sněmovní tisk 198/
114 (7. 7. 1997)

29. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1996 /sněmovní tisk 185/
115 - 116 (7. 7. 1997)


ISP (příhlásit)