Hlasování
12. schůze, 2. 7. 1997

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 220/ - prvé čtení
44 - 47 (2. 7. 1997)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 226/ - prvé čtení
48 (2. 7. 1997)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 221/ - prvé čtení
49 (2. 7. 1997)

11. Vládní návrh zákona o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 223/ - prvé čtení
50 - 52 (2. 7. 1997)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 145/ - druhé čtení
53 (2. 7. 1997)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 147/ - druhé čtení
54 - 56 (2. 7. 1997)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a kterým se mění zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 132/ - druhé čtení
57 (2. 7. 1997)

23. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů) /sněmovní tisk 101/ - druhé čtení
58 (2. 7. 1997)


ISP (příhlásit)