Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 12. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 12. schůze, 8. července 1997

Předchozí část   Následující část(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


29. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1996, podle sněmovního tisku 185

Poslanec Jaroslav Štrait
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Jan Černý
Poslanec Tomáš Páv
Poslankyně Vlasta Štěpová


39. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1996, podle sněmovního tisku 184 - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec František Brožík
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Stanislav Gross


36. Zpráva vlády o činnosti vlády za dobu od počátku jejího funkčního období do konce 1. čtvrtletí 1997 (v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 194 z 20. 12. 1996)

Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Ivan Mašek
Místopředseda PSP Jiří Vlach


40. Návrh poslankyně Vlasty Štěpové na usnesení Poslanecké sněmovny ve věci legislativy v oblasti cestovního ruchu

Poslankyně Vlasta Štěpová


41. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky v roce 1996, podle sněmovního tisku 190

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Petr Nečas
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Milan Loukota
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vladimír Špidla
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Petr Nečas


42. Zpráva o stavu a vývoji ve věcech drog v České republice za rok 1996, podle sněmovního tisku 198

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Ivana Plechatá
Poslanec Jindřich Nehera
Poslanec Pavel Severa
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Ivan Langer
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Ivan Langer
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Ivan Langer Poslední část návrhu usnesení
Poslanec Ivan Langer


43. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o všeobecném zákazu jaderných zkoušek, podle sněmovního tisku 120 - druhé čtení

Ministr Pavel Bratinka
Poslanec Jan Koucký
Poslanec Václav Frank
Poslanec Josef Krejsa
Ministr Pavel Bratinka
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Jan Koucký


44. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 11. listopadu 1996, podle sněmovního tisku 136 - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Tomáš Květák
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze byla přerušena ve 13.00 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 15.03 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Stanislav Gross


45. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 145 - třetí čtení

Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Karel Machovec
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec František Brožík
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Vladimír Cisár
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Karel Machovec
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jan Koucký
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec František Brožík
Poslanec Milan Uhde
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Vladimír Špidla
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Schůze opět přerušena v 16.33 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.06 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


46. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 146 - třetí čtení

Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Stanislav Volák
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 17.28 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 18.05 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Ivan Mašek
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 18.16 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 18.32 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Stanislav Gross


47. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 147 - třetí čtení

Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Karel Machovec
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Jaroslav Gongol
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Robert Kolář
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Robert Kolář
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Robert Kolář
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Robert Kolář
Poslanec František Brožík
Poslanec Robert Kolář
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Robert Kolář
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Robert Kolář
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Robert Kolář
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Robert Kolář
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Robert Kolář


48. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 148 - třetí čtení

Poslanec Robert Kolář
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Robert Kolář


49. Návrh poslance Karla Machovce na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 134 - třetí čtení

Poslanec Stanislav Pěnička
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena ve 20.12 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP