Hlasování
12. schůze, 4. 7. 1997

Procedurální hlasování
71 (4. 7. 1997)

26. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu za I. čtvrtletí 1997 včetně analýzy příčin neplnění příjmů státního rozpočtu, a to podle jednotlivých položek v celé struktuře státního rozpočtu, včetně aktuální informace vlády České republiky o provedených změnách ve státním rozpočtu České republiky na rok 1997 /sněmovní tisk 229/
72 - 81 (4. 7. 1997)

Procedurální hlasování
82 (4. 7. 1997)

28. Zpráva o situaci ve zdravotnictví
83 - 86 (4. 7. 1997)

Procedurální hlasování
87 - 88 (4. 7. 1997)

28. Zpráva o situaci ve zdravotnictví
89 (4. 7. 1997)

Procedurální hlasování
90 - 92 (4. 7. 1997)

31. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1996 /sněmovní tisk 173/
93 (4. 7. 1997)

32. Usnesení rozpočtového výboru k informaci Exportní garanční a pojišťovací společnosti a.s. o pojišťování vývozních úvěrových rizik
94 - 95 (4. 7. 1997)

Procedurální hlasování
96 (4. 7. 1997)

35. Návrh skupiny 50 poslanců na usnesení Poslanecké sněmovny ke zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny na zjištění obsahu a správnosti finančních operací a majetkových převodů v rámci ČSTV a jeho zařízení, a to včetně finančních vztahů k podniku SAZKA
97 - 99 (4. 7. 1997)

36. Zpráva vlády o činnosti vlády za dobu od počátku jejího funkčního období do konce I. čtvrtletí 1997 (v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 194 z 20. 12. 1996)
100 (4. 7. 1997)

37. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, sjednaná v Haagu 25. října 1980 /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení
101 - 102 (4. 7. 1997)

38. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu a podpis Protokolu k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu /sněmovní tisk 133/ - druhé čtení
103 (4. 7. 1997)

Procedurální hlasování
104 (4. 7. 1997)


ISP (příhlásit)