Hlasování
12. schůze, 9. 7. 1997

80. Vládní návrh ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisk 218/ - prvé čtení
297 - 299 (9. 7. 1997)

81. Návrh poslance Dušana Kulky na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisk 194/ - prvé čtení
300 (9. 7. 1997)

82. Návrh poslanců Václava Grulicha a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisk 201/ - prvé čtení
301 (9. 7. 1997)

83. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 215/ - prvé čtení
302 (9. 7. 1997)

84. Návrh mandátového a imunitního výboru k žádosti o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Parlamentu České republiky pana Josefa Krejsy
303 (9. 7. 1997)

85. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby /sněmovní tisk 244/
304 (9. 7. 1997)

86. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění důsledků povodní v červenci roku 1997 /sněmovní tisk 245/
305 (9. 7. 1997)

68. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky
306 (9. 7. 1997)

69. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1996 /sněmovní tisk 184/ - třetí čtení
307 (9. 7. 1997)

Procedurální hlasování
308 (9. 7. 1997)

51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 8. října 1996 v Praze /sněmovní tisk 186/ - prvé čtení
309 - 317 (9. 7. 1997)

52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 15. ledna 1997 v Praze /sněmovní tisk 199/ - prvé čtení
318 - 327 (9. 7. 1997)

53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 23. května 1997 /sněmovní tisk 212/ - prvé čtení
328 - 357 (9. 7. 1997)

Procedurální hlasování
358 (9. 7. 1997)

58. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 172/ - prvé čtení
359 - 360 (9. 7. 1997)

61. Vládní návrh zákona o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 143/ - třetí čtení
361 - 363 (9. 7. 1997)

60. Vládní návrh zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb. /sněmovní tisk 141/ - třetí čtení
364 (9. 7. 1997)

Procedurální hlasování
365 (9. 7. 1997)

91. Vl.náv.zák.o vydání státních dluhopisů
366 - 367 (9. 7. 1997)

54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Rumunska ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 12. dubna 1997 v Bukurešti /sněmovní tisk 197/ - prvé čtení
368 - 371 (9. 7. 1997)

55. Vládní návrh, kterým se předkládají Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rozhodnutí Společného výboru č. 7-10/1996 k Dohodě mezi státy Evropského sdružení volného obchodu a Českou republikou /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení
372 - 391 (9. 7. 1997)

56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin /sněmovní tisk 216/ - prvé čtení
392 - 399 (9. 7. 1997)

Procedurální hlasování
400 (9. 7. 1997)

67. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky
401 (9. 7. 1997)

71. Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích) /sněmovní tisk 38/ - třetí čtení
402 - 404 (9. 7. 1997)

67. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky
405 - 406 (9. 7. 1997)


ISP (příhlásit)