Hlasování
12. schůze, 8. 7. 1997

30. Závěrečná zpráva Dozorčí rady Grantové agentury České republiky za I. volební období 1993 až 1997 /sněmovní tisk 168/
117 - 122 (8. 7. 1997)

Procedurální hlasování
123 - 124 (8. 7. 1997)

29. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1996 /sněmovní tisk 185/
125 - 133 (8. 7. 1997)

33. Usnesení rozpočtového výboru k informaci České exportní banky, a.s. o zvýhodněném financování za rok 1996
134 - 135 (8. 7. 1997)

34. Návrh rozpočtového výboru na způsob projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 v Poslanecké sněmovně a v jejích orgánech
136 - 142 (8. 7. 1997)

41. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky v roce 1996 /sněmovní tisk 190/
143 - 144 (8. 7. 1997)

43. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o všeobecném zákazu jaderných zkoušek /sněmovní tisk 120/ - druhé čtení
145 (8. 7. 1997)

44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 11. listopadu 1996 /sněmovní tisk 136/ - druhé čtení
146 - 212 (8. 7. 1997)

45. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 145/ - třetí čtení
213 - 223 (8. 7. 1997)

46. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 146/ - třetí čtení
224 - 289 (8. 7. 1997)

47. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 147/ - třetí čtení
290 - 294 (8. 7. 1997)

48. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 148/ - třetí čtení
295 - 296 (8. 7. 1997)


ISP (příhlásit)