Hlasování
12. schůze, 1. 7. 1997

Procedurální hlasování
1 - 21 (1. 7. 1997)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 576/1996 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 222/
22 - 25 (1. 7. 1997)

2. Návrh na zkrácení zákonné lhůty vládního návrhu zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1996 /sněmovní tisk 184/
26 - 27 (1. 7. 1997)

3. Návrh na změnu počtu členů organizačního výboru
28 (1. 7. 1997)

4. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny
29 - 35 (1. 7. 1997)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 224/ - prvé čtení
36 - 37 (1. 7. 1997)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 225/ - prvé čtení
38 - 40 (1. 7. 1997)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - prvé čtení
41 - 43 (1. 7. 1997)


ISP (příhlásit)