Infografika PI 2018/1
Legislativní a před-legislativní proces EU - zapojení Parlamentu ČR

Soubory infografiky


Zapojení Parlamentu ČR do přípravy pozice ČR v orgánech EU
PDF (1 MB)
PNG (1 MB)

Zapojení vnitrostátních parlamentů do legislativního procesu EU
PDF (1 MB)
PNG (1 MB)

Účast vnitrostátních parlamentů na tvorbě sekundární legislativy EU (tzv. před-legislativní fáze)
Jiné dokumenty než návrhy legislativních aktů; Politický dialog; Fáze před-legislativního procesu
PDF (636 KB)
PNG (0 MB)

Zapojení Parlamentu ČR do legislativního procesu EU
Část I. První projednání návrhu legislativního aktu EU v Parlamentu ČR, vč. možnosti přijetí odůvodněného stanoviska; Část II. Další pokračování řádného legislativního postupu EU a možnost výkonu parlamentní kontroly Poslaneckou sněmovnou.
PDF (1 MB)
PNG (1 MB)ISP (příhlásit)