Kontrolní výbor
Usnesení

č. 141k informaci o přípravě a průběhu výběrového řízení na dodavatele systému výkonového zpoplatnění (3. září 2015) 
č. 142podnět NKÚ na provedení kontroly (3. září 2015) 
č. 143k návrhu termínu a programu 24. schůze výboru (3. září 2015) 
č. 144Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/29 – Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo obrany za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva obrany za rok 2012 (15. října 2015) 
č. 145Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/33 – Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané výzbroje a techniky pro pozemní a specializované síly Armády České republiky (15. října 2015) 
č. 146ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/08 – Programy průmyslové spolupráce (offsety) jako nástroj ekonomické kompenzace výdajů státu v souvislosti s plněním podmínek vybraných veřejných zakázek, včetně správy daní daňových subjektů zúčastněných na předmětných kontrolovaných programech (15. října 2015) 
č. 147k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 610/ (15. října 2015) 
č. 148ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/16 – Majetek, s nímž má právo hospodařit státní podnik Řízení letového provozu České republiky (15. října 2015) 
č. 149žádá ministra financí, aby se Ministerstvo financí více zaměřilo na metodickou činnost v oblasti účetnictví ve vztahu k organizačním složkám státu (15. října 2015) 
č. 150žádá ministra zahraničních věcí, aby do 10. 11. 2015 předložil kontrolnímu výboru podrobnou informaci o záměrech využití areálu státního zámku Štiřín (15. října 2015) 
č. 151k návrhu termínu a programu 25. schůze výboru (15. října 2015) 
č. 152k návrhu rozpočtu kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2016 (12. listopadu 2015) 
č. 153k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 610/ (12. listopadu 2015) 
č. 154k informaci o přípravě a průběhu výběrového řízení na dodavatele systému výkonového zpoplatnění (12. listopadu 2015) 
č. 155k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 569/ (12. listopadu 2015) 
č. 156k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony /sněmovní tisk 568/ (12. listopadu 2015) 
č. 157k plánu zahraničních aktivit kontrolního výboru v roce 2016 (12. listopadu 2015) 
č. 158k návrhu termínu a programu 26. schůze výboru (12. listopadu 2015) 
č. 159k návrhu termínu a programu 27. schůze výboru (3. prosince 2015) 
č. 160k informaci k výběrovému řízení „Dodávka 3T experimentálních lidských celotělových MR tomografů pro CEITEC MU“ (3. prosince 2015) 

<<456789101112>>
ISP (příhlásit)