Kontrolní výbor
Usnesení

č. 221k návrhu termínu a programu 39. schůze výboru (7. září 2016) 
č. 222k návrhům prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu na nové členy Nejvyššího kontrolního úřadu – pokračování (přerušeno na 38. schůzi kontrolního výboru) (13. září 2016) 
č. 223k návrhu termínu a programu 40. schůze výboru (13. září 2016) 
č. 224k informaci o přípravě a průběhu výběrového řízení na dodavatele systému výkonového zpoplatnění (3. listopadu 2016) 
č. 225k vládnímu návrhu zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 876/ (3. listopadu 2016) 
č. 226k návrhu rozpočtu kapitoly 371 – Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí na rok 2017 (3. listopadu 2016) 
č. 227k plánu zahraničních aktivit kontrolního výboru v roce 2017 (3. listopadu 2016) 
č. 228k návrhu termínu a programu 41. schůze výboru (3. listopadu 2016) 
č. 229k návrhu rozpočtu kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2017 (3. listopadu 2016) 
č. 230ke Zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu o finančním řízení prostředků Evropské unie v ČR – EU REPORT 2016 (3. listopadu 2016) 
č. 231k informaci ministra financí o aktuálním stavu přípravy evidence tržeb – pokračování (přerušeno na 34. schůzi kontrolního výboru) (3. listopadu 2016) 
č. 232ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/01 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo kultury (15. prosince 2016) 
č. 233ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/10 – Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na podporu kulturních aktivit z rozpočtové kapitoly Ministerstvo kultury (15. prosince 2016) 
č. 234k návrhům prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu na nové členy Nejvyššího kontrolního úřadu (15. prosince 2016) 
č. 235podání Nejvyššímu kontrolnímu úřadu podnět podle § 17 odst. 3 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, k provedení kontroly státních prostředků, které byly poskytnuty Českému svazu bojovníků za svobodu; (15. prosince 2016) 
č. 236podání Nejvyššímu kontrolnímu úřadu podnět podle § 17 odst. 3 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, k provedení kontroly prostředků vybíraných na základě zákona ve prospěch Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky; (15. prosince 2016) 
č. 237ke Stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2016 (sněmovní tisk 942/2) (15. prosince 2016) 
č. 238k návrhu termínu a programu 42. schůze výboru (15. prosince 2016) 
č. 239ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/21 - Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách Most a Chabařovice (26. ledna 2017) 
č. 240ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/23 - Hospodaření s majetkem a s peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií Ministerstva dopravy (26. ledna 2017) 

<<89101112131415>>
ISP (příhlásit)