Kontrolní výbor
Usnesení

č. 281k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016, kapitola 381 - Nejvyšší kontrolní úřad (31. května 2017) 
č. 282ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/08 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu, jež jsou součástí Hasičského záchranného sboru České republiky (31. května 2017) 
č. 283ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/24 - Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržišť (31. května 2017) 
č. 284ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/10 - Peněžní prostředky vynakládané na Národní infrastrukturu pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup komodit jeho prostřednictvím (31. května 2017) 
č. 285ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/25 - Účetnictví Ministerstva financí jakožto správce kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa (31. května 2017) 
č. 286k Výroční zprávě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2016 (1. června 2017) 
č. 287k informaci předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o regulační činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti trhu mobilních operátorů (1. června 2017) 
č. 288k vládnímu návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí /sněmovní tisk 1001/ - příprava na 3. čtení v PS (14. června 2017) 
č. 289k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí /sněmovní tisk 1002/ - příprava na 3. čtení v PS (14. června 2017) 
č. 290k žádosti o informace ve sporu s firmou Diag Human (14. června 2017) 
č. 291k návrhu termínu a programu 49. schůze výboru (14. června 2017) 
č. 292ke Stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 (sněmovní tisk 1106/1) (5. září 2017) 
č. 293k návrhu termínu a programu 50. schůze výboru (5. září 2017) 

<<1112131415
ISP (příhlásit)