Kontrolní výbor
Usnesení

č. 161ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/05 – Majetek státu, s nímž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik (3. prosince 2015) 
č. 162ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/06 – Peněžní prostředky určené na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů (3. prosince 2015) 
č. 163k informaci prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu o výstavbě nového sídla NKÚ (14. ledna 2016) 
č. 164ke Zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu o finančním řízení prostředků Evropské unie v ČR – EU REPORT 2015 (14. ledna 2016) 
č. 165ke Stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2015 (sněmovní tisk 644/2) (14. ledna 2016) 
č. 166k návrhu na vyslání delegace kontrolního výboru do Japonska (14. ledna 2016) 
č. 167ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/25 – Peněžní prostředky státu vynakládané na sociální služby celostátního či nadregionálního charakteru (14. ledna 2016) 
č. 168ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/02 – Peněžní prostředky vynakládané na přípravu, realizaci a provoz registru územní identifikace, adres a nemovitostí (14. ledna 2016) 
č. 169ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/04 – Peněžní prostředky státu poskytované na vybrané programy ukazatele státního rozpočtu Všeobecná sportovní činnost (14. ledna 2016) 
č. 170k návrhu termínu a programu 28. schůze výboru (14. ledna 2016) 
č. 171k termínu zahraniční pracovní cesty delegace kontrolního výboru do Japonska (18. února 2016) 
č. 172k návrhu termínu a programu 29. schůze výboru (18. února 2016) 
č. 173ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/23 – Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny Hasičského záchranného sboru ČR (18. února 2016) 
č. 174ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/03 – Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně - technické základny fakultních nemocnic (18. února 2016) 
č. 175k informaci prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu o výstavbě nového sídla NKÚ (18. února 2016) 
č. 176ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. č. 12/23 – Peněžní prostředky vynakládané vybranými fakultními nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti (18. února 2016) 
č. 177k informaci k výběrovému řízení „Dodávka 3T experimentálních lidských celotělových MR tomografů pro CEITEC MU“ - pokračování (přerušeno na 26. schůzi kontrolního výboru) (18. února 2016) 
č. 178k informaci o přípravě a průběhu výběrového řízení na dodavatele systému výkonového zpoplatnění - pokračování (přerušeno na 25. schůzi kontrolního výboru) (17. března 2016) 
č. 179k informaci o aktuálním stavu přípravy zákona o řízení a kontrole veřejných financí (17. března 2016) 
č. 180k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 569/ - pokračování (přerušeno na 25. schůzi kontrolního výboru); k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony /sněmovní tisk 568/ - pokračování (přerušeno na 25. schůzi kontrolního výboru) (17. března 2016) 

<<5678910111213>>
ISP (příhlásit)