Kontrolní výbor
Usnesení

č. 121k informaci prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu k dislokaci Nejvyššího kontrolního úřadu (26. května 2015) 
č. 122k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2014, kapitola 381 - Nejvyšší kontrolní úřad (3. června 2015) 
č. 123k Výroční zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2014 (3. června 2015) 
č. 124ke Kontrolnímu závěru č. 12/05, obsažené v části IV materiálu vlády č.j. 103/13; (3. června 2015) 
č. 125ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/11 - Peněžní prostředky určené na modernizaci významných železničních uzlů - projednání vyžádaných materiálů (3. června 2015) 
č. 126ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/14 - Peněžní prostředky určené na modernizaci železniční sítě - projednání vyžádaných materiálů (3. června 2015) 
č. 127ke Kontrolnímu závěru č. 12/14, obsažené v části IV materiálu vlády č.j. 300/13; (3. června 2015) 
č. 128ke Kontrolnímu závěru č. 13/39, obsažené v části IV materiálu vlády č.j. 1516/14; (3. června 2015) 
č. 129k návrhu termínu a programu 22. schůze výboru (3. června 2015) 
č. 130k informaci ředitele Nemocnice Na Homolce o aktuálním stavu Nemocnice Na Homolce (4. června 2015) 
č. 131k výběrovému řízení „Dodávka 3T experimentálních lidských celotělových MR tomografů pro CEITEC MU" (4. června 2015) 
č. 132k Výroční zprávě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2014 (4. června 2015) 
č. 133k přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2014 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR /sněmovní tisk 476/ (4. června 2015) 
č. 134k informaci generálního ředitele příspěvkové organizace Zámek Štiřín o aktuálním stavu příspěvkové organizace Zámek Štiřín (4. června 2015) 
č. 135ke Stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2014 (sněmovní tisk 475/1) (24. června 2015) 
č. 136k žádosti politické strany Strana zelených o projednání bodu Doplnění výroční finanční zprávy Strany zelených za rok 2014 (24. června 2015) 
č. 137k návrhu termínu a programu 23. schůze výboru (24. června 2015) 
č. 138k informaci ministra financí o aktuálním stavu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (3. září 2015) 
č. 139k informaci ministra financí o aktuálním stavu přípravy evidence tržeb (3. září 2015) 
č. 140k informaci k výběrovému řízení „Dodávka 3T experimentálních lidských celotělových MR tomografů pro CEITEC MU“ - pokračování (přerušeno na 21. schůzi KV) (3. září 2015) 

<<34567891011>>
ISP (příhlásit)