Kontrolní výbor
Usnesení

č. 81k návrhu termínu a programu 12. schůze výboru (12. listopadu 2014) 
č. 82k externímu hodnocení kvality interního auditu Nejvyššího kontrolního úřadu (4. prosince 2014) 
č. 83k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 262/ (15. ledna 2015) 
č. 84ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/12 – Příjmy z výkonových poplatků (mýtného) a příjmy z časového zpoplatnění pozemních komunikací (časových kupónů), včetně souvisejících výdajů – přerušeno na 11. schůzi KV (15. ledna 2015) 
č. 85ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/18 – Peněžní prostředky určené na výstavbu dálnic a rychlostních komunikací – přerušeno na 10. schůzi KV (15. ledna 2015) 
č. 86k návrhu termínu a programu 13. schůze výboru (15. ledna 2015) 
č. 87ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/35 – Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu a s přípravou a realizací projektů v oblasti informačních systémů pro výplatu sociálních dávek – přerušeno na 11. schůzi KV (15. ledna 2015) 
č. 88k bodu Nemocnice Na Homolce, hospodaření dceřiných firem a outsourcing účetnictví – přerušeno na 11. schůzi KV (15. ledna 2015) 
č. 89k informaci Českého telekomunikačního úřadu k Dlouhodobé strategii pro budoucí využívání pásma UHF a k aukcím kmitočtů - přerušeno na 11. schůzi KV (29. ledna 2015) 
č. 90k dislokaci sídla Nejvyššího kontrolního úřadu (29. ledna 2015) 
č. 91k návrhu termínu a programu 14. schůze výboru (29. ledna 2015) 
č. 92k podnětu pro zahájení správního řízení pro možné porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na trhu elektronických komunikací na území ČR (11. února 2015) 
č. 93k návrhu termínu a programu 15. schůze výboru (11. února 2015) 
č. 94k informaci ministra financí o aktuálním stavu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (26. února 2015) 
č. 95ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/22 – Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny (26. února 2015) 
č. 96k návrhu termínu a programu 16. schůze výboru (26. února 2015) 
č. 97ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/11 – Peněžní prostředky určené na modernizaci významných železničních uzlů (19. března 2015) 
č. 98ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/14 – Peněžní prostředky určené na modernizaci železniční sítě (19. března 2015) 
č. 99ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/04 – Hospodaření s majetkem a s peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií na Ministerstvu zemědělství (19. března 2015) 
č. 100ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/23 – Peněžní prostředky státního rozpočtu určené k financování resortních sportovních center podporujících oblast tělovýchovy a sportu v České republice (19. března 2015) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)