Kontrolní výbor
Usnesení

č. 61k návrhu rozpočtu kapitoly 381 - Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2015 (9. října 2014) 
č. 62k informaci prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu o řešení dislokace sídla Nejvyššího kontrolního úřadu (9. října 2014) 
č. 63ke zkvalitnění přípravy a realizace staveb, (9. října 2014) 
č. 64ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/12 - Příjmy z výkonových poplatků (mýtného) a příjmy z časového zpoplatnění pozemních komunikací (časových kupónů), včetně souvisejících výdajů (9. října 2014) 
č. 65ke Kontrolnímu závěru č. 12/01, obsažené v části III materiálu vlády č.j. 269/13; (9. října 2014) 
č. 66k informaci ministra financí o aktuálním stavu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (9. října 2014) 
č. 67ke Kontrolnímu závěru č. 13/27, obsažené v části IV materiálu vlády č.j. 917/14, (9. října 2014) 
č. 68ke Kontrolnímu závěru č. 13/30, obsažené v části IV materiálu vlády č.j. 1088/14, (9. října 2014) 
č. 69ke Kontrolnímu závěru č. 13/32, obsažené v části III materiálu vlády č.j. 1156/14, (9. října 2014) 
č. 70ke Kontrolnímu závěru č. 13/28, obsažené v části IV materiálu vlády č.j. 920/14, (9. října 2014) 
č. 71k provedení kontroly hospodaření Ústavu pro studium totalitních režimů; (9. října 2014) 
č. 72k návrhu termínu a programu 11. schůze výboru (9. října 2014) 
č. 73ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/35 - Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu a s přípravou a realizací projektů v oblasti informačních systémů pro výplatu sociálních dávek (12. listopadu 2014) 
č. 74ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/12 - Příjmy z výkonových poplatků (mýtného) a příjmy z časového zpoplatnění pozemních komunikací (časových kupónů), včetně souvisejících výdajů - přerušeno na 10. schůzi KV (12. listopadu 2014) 
č. 75k informaci Českého telekomunikačního úřadu k Dlouhodobé strategii pro budoucí využívání pásma UHF a k aukcím kmitočtů (12. listopadu 2014) 
č. 76ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/16 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Český hydrometeorologický ústav (12. listopadu 2014) 
č. 77k plánu zahraničních aktivit kontrolního výboru na rok 2015 (12. listopadu 2014) 
č. 78k ustavení skupiny pro externí hodnocení kvality činnosti interního auditu Nejvyššího kontrolního úřadu (12. listopadu 2014) 
č. 79Nemocnice Na Homolce, hospodaření dceřiných firem a outsourcing účetnictví - přerušeno na 9. schůzi KV (12. listopadu 2014) 
č. 80k informaci ministra vnitra k rejstříku politických stran a politických hnutí (12. listopadu 2014) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)