Kontrolní výbor
Usnesení

č. 201ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/10 – Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na podporu kulturních aktivit z rozpočtové kapitoly Ministerstvo kultury (12. května 2016) 
č. 202k návrhu termínu a programu 34. schůze výboru (12. května 2016) 
č. 203k rozsudku Městského soudu v Praze č.j.: 9 A 48/2015 konkrétně bodu V., kterým bylo uloženo Poslanecké sněmovně rozhodnout o žádosti žalobců ze dne 13. 11. 2014 (3. června 2016) 
č. 204k informace ministra zahraničních věcí o příspěvkové organizaci Ministerstva zahraničních věcí Zámek Štiřín (7. června 2016) 
č. 205k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015, kapitola 381 – Nejvyšší kontrolní úřad (8. června 2016) 
č. 206ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/33 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo dopravy a jeho vybrané organizační složky státu (8. června 2016) 
č. 207ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/21 – Peněžní prostředky určené na opravy a údržbu celostátních a regionálních drah (8. června 2016) 
č. 208k informaci ministra financí o aktuálním stavu přípravy evidence tržeb (8. června 2016) 
č. 209k informaci ministra financí o aktuálním stavu Integrovaného informačního systému Státní pokladny – pokračování (přerušeno na 33. schůzi kontrolního výboru) (8. června 2016) 
č. 210k informaci ministra financí o výstavbě sídla Nejvyššího kontrolního úřadu – pokračování (přerušeno na 33. schůzi kontrolního výboru) (8. června 2016) 
č. 211k přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2015 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR /sněmovní tisk 796/ (9. června 2016) 
č. 212k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 569/ (9. června 2016) 
č. 213ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/27 - Peněžní prostředky Fondu solidarity Evropské unie poskytnuté ČR v souvislosti s katastrofálními povodněmi (9. června 2016) 
č. 214k návrhu termínu a programu 36. schůze výboru (9. června 2016) 
č. 215k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 569/ (22. června 2016) 
č. 216k návrhu termínu a programu 37. schůze výboru (22. června 2016) 
č. 217k informace ministra zahraničních věcí o příspěvkové organizaci Ministerstva zahraničních věcí Zámek Štiřín – pokračování (přerušeno na 34. schůzi kontrolního výboru) (13. července 2016) 
č. 218k návrhu termínu a programu 38. schůze výboru (13. července 2016) 
č. 219ke Stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015 (sněmovní tisk 800/2) (7. září 2016) 
č. 220k návrhům prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu na nové členy Nejvyššího kontrolního úřadu (7. září 2016) 

<<789101112131415>>
ISP (příhlásit)