Kontrolní výbor
Usnesení

č. 181k žádosti o osobní účast ministra zahraničních věcí na schůzi kontrolního výboru (17. března 2016) 
č. 182k návrhu termínu a programu 30. schůze výboru (17. března 2016) 
č. 183k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 610/ (12. dubna 2016) 
č. 184k návrhu termínu a programu 31. schůze výboru (12. dubna 2016) 
č. 185k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 569/ - pokračování (přerušeno na 29. schůzi kontrolního výboru) (13. dubna 2016) 
č. 186k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony /sněmovní tisk 568/ - pokračování (přerušeno na 29. schůzi kontrolního výboru) (13. dubna 2016) 
č. 187k návrhu termínu a programu 32. schůze výboru (13. dubna 2016) 
č. 188ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2015 (28. dubna 2016) 
č. 189ke Zprávě o doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2012 až 2014 (28. dubna 2016) 
č. 190k Výroční zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2015 (28. dubna 2016) 
č. 191ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/03 – Peněžní prostředky určené na rozvoj a modernizaci vodních cest a přístavů a na podporu multimodální nákladní přepravy (28. dubna 2016) 
č. 192k Výroční zprávě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2015 (28. dubna 2016) 
č. 193k informaci o příspěvkové organizaci Ministerstva zahraničních věcí Zámek Štiřín (28. dubna 2016) 
č. 194k návrhu termínu a programu 33. schůze výboru (28. dubna 2016) 
č. 195ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2015 (12. května 2016) 
č. 196ke Zprávě o doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2012 až 2014 (12. května 2016) 
č. 197k návrhu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu na nového člena Nejvyššího kontrolního úřadu (12. května 2016) 
č. 198ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/11 – Majetek, s nímž mají právo hospodařit vybrané státní podniky (správci povodí) v působnosti Ministerstva zemědělství (12. května 2016) 
č. 199k informaci ministra financí o výstavbě sídla Nejvyššího kontrolního úřadu (12. května 2016) 
č. 200k informaci ministra financí o aktuálním stavu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (12. května 2016) 

<<67891011121314>>
ISP (příhlásit)