Sněmovní tisk 80
Vládní návrh novely zákona o spotřebních daních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 12. 1998.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Ivo.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 80/0 dne 9. 12. 1998.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 12. 1998 (usnesení č. 62). Určil zpravodaje: Ing. Libor Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 1. 1999 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 135).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 3. 1999 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 3. 1999 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 80/1, který byl rozeslán 30. 3. 1999 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 4. 1999 na 10. schůzi. Návrh zákona vrácen do obecné rozpravy 2. čtení (hlasování č. 261, usnesení č. 234).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 5. 1999 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14., 18. 5. 1999 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 80/2, který byl rozeslán 20. 5. 1999 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 5. 1999 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 285).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 31, dokument 31/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Jiří Skalický), Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 2. 6. 1999 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 31/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 2. 6. 1999 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 31/2 (záznam z jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 2. 6. 1999 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 31/3 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 6. 1999 a přijal usnesení č. 89, které bylo rozdáno jako tisk 31/4 (doporučuje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 6. 1999 a přijal usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako tisk 31/5 (konstatuje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 6. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 6. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 6. 1999.

Zákon vyhlášen 30. 6. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 129/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: bezcelní prodej, daň z pohonných hmot, daň z přidané hodnoty, daň ze spotřeby, náhradní palivo, tabákISP (příhlásit)