Stenografický zápis 10. schůze, 26. března 1999


(Schůze zahájena v 9.02 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jan Zahradil


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu /sněmovní tisk 80/ - druhé čtení

Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Václav Krása
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Libor Ježek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec František Brožík


8. Návrh poslanců Evžena Snítilého, Jana Bláhy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) /sněmovní tisk 82/ - druhé čtení

Poslanec Evžen Snítilý
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslankyně Zdeňka Horníková
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Evžen Snítilý
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jan Bláha
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Evžen Snítilý
Poslankyně Zdeňka Horníková


9. Návrh poslanců Cyrila Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) /sněmovní tisk 120/ - prvé čtení

Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Marek Benda
Poslanec Karel Kühnl
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena ve 12.02 hodin.)
(Schůze zahájena ve 13.33 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Koudelka


10. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona o referendu a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o referendu) /sněmovní tisk 44/ - prvé čtení

Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Vojtěch Filip


11. Návrh poslanců Josefa Janečka a Jaromíra Talíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1995 Sb. a zákona č. 299/1997 Sb. /sněmovní tisk 96/ - prvé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Milan Zuna
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Milada Emmerová


12. Návrh poslanců Milana Zuny a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 100/ - prvé čtení

Poslanec Milan Zuna
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Vlastimil Tlustý


13. Návrh poslance Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona, kterým se doplňují zákony stanovící některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích a zákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti /sněmovní tisk 121/ - prvé čtení

Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Milan Zuna
Poslankyně Alena Páralová
Předseda PSP Václav Klaus
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Martin Starec
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Milan Zuna


14. Návrh poslance Pavla Němce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 122/ - prvé čtení

Poslanec Pavel Němec
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec František Brožík
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Vladimír Doležal


16. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 129/ - prvé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Rostislav Čevela
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Zdeněk Jičínský


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže /sněmovní tisk 125/ - prvé čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Předseda PSP Václav Klaus

(Schůze přerušena v 16.23 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP