Stenografický zápis 10. schůze, 25. března 1999


(Schůze zahájena v 9.02 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus


75. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Jaroslav Štrait
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Payne
Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Jiří Payne
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Taťána Jirousová
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslankyně Taťána Jirousová
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jaroslav Štrait
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Petr Nečas
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslanec Petr Nečas
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Radko Martínek
Poslanec František Brožík
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslanec Petr Nečas
Poslankyně Alena Páralová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena ve 12.09 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 13.46 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Vojtěch Filip


5. Návrh poslanců Jaroslava Palase a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 62/ - druhé čtení

Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Jan Grůza
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena ve 14.09 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.22 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


6. Návrh poslanců Tomáše Kvapila a Libora Ambrozka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. /sněmovní tisk 65/ - druhé čtení

Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Petr Hort
Poslanec Libor Krátký
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Petr Hort
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Libor Ambrozek


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu /sněmovní tisk 80/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Libor Ježek
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Jan Kasal
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Jan Kasal
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena v 15.09 hodin.)
(Schůze zahájena v 15.30 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Jan Kasal
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miloslav Ransdorf
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena v 15.56 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.00 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


76. Ústní interpelace

Poslanec Miroslav Ouzký
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Miroslav Ouzký
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Marek Benda
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Marek Benda
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Jiří Payne
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Jiří Payne
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Petr Bendl
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Petr Bendl
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena v 16.54 hodin)
(Schůze zahájena v 17.00 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Josef Janeček
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslanec Josef Janeček
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslanec Milan Zuna
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Milan Zuna
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Ladislav Šustr
Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Petr Nečas
Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Petr Nečas
Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Vilém Holáň
Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Petr Koháček
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Petr Koháček
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena v 18.28 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP