Poslanec Milan Zuna: Pane ministře, je mi líto, ale nepřesvědčil jste mě. Z mnoha důvodů. V tuto chvíli, pokud hovoříte o životním prostředí, krajina trpí mnohem víc a dostavění dálnice by bylo přímo ekologická stavba proti tomu, co se děje tam. Pokud hovoříme o Temelínu, tak se divím, že vy, který máte na mysli životní prostředí, můžete před jadernou energií preferovat hnědouhelné doly. Já jsem se v severočeském kraji narodil, vyrostl jsem tam, měl děti, mám tři vnuky. Vím, jak to tam vypadalo. Vím, jak vypadá zdravotní stav lidí. I když se to teď zlepšilo, tak jen díky tomu, že se podařilo řadu elektráren odsířit, ale povrchové doly mají stále negativní vliv na životní prostředí.

Pokud jsem si v novinách přečetl, že jste hovořil o zachování těchto dolů kvůli nezaměstnanosti, ano, nezaměstnanost u nás na severu je velice tíživá, a jestliže na misku vah položím zdraví a životy lidí, na druhou stranu pak nezaměstnanost, tak se na mne nezlobte, to zdraví a životy lidí jsou přednější. To by vás jako ekologa mělo především zajímat.

K nezaměstnanosti: pokud nebude dostavěn Temelín, nezaměstnanost se přesune ze severu na jih.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Zunovi. Pan ministr životního prostředí České republiky Miloš Kužvart bude reagovat.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Takže se to již zúžilo na dva okruhy. Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, úvaha o tom, že by dálnice D8 v úseku 0805 byla ryze ekologickou stavbou, je výsledkem velmi zjednodušeného pohledu na věc. Uvědomme se, co ve výsledku by tato stavba znamenala. Byla by to transevropská magistrála mezi Skandinávií a Balkánem, čili přepravní výkon přes jádro chráněné krajinné oblasti by nebyl - jak se mnozí lidé určitě poctivě domnívají - jen tím přepravním výkonem, který je tam teď po komunikacích nižší kategorie včetně těch, o kterých hovořil pan poslanec, že se tam jezdí na jedničku nebo na dvojku. Přepravní výkon by byl mnohem větší - Balkán - Skandinávie. Je tedy otázka, zda takovéto množství emisí z mobilních zdrojů je možné připustit v jádru chráněné krajinné oblasti. Nic více, nic méně. Čili vracíme se k první instanci rozhodování, k posouzení veřejného zájmu, zda převažuje ten či onen. Nic víc, nic méně.

Druhá úvaha týkající se jaderné elektrárny Temelín a preference uhelných dolů: Pochopitelně by zde mohla být velmi dlouhá debata o hnědouhelných dolech, programu odsíření, jestli 47 miliard korun bylo správně vynaloženo, jestli prostředky, které ČEZ, a.s., vynakládá na dostavbu Temelína, neměly být využity na komplexní modernizaci severočeských elektráren atd. Ztotožňuji se s názorem pana poslance, že nyní severní Čechy jsou na tom špatně. Krajina potřebuje rekultivovat. Opakovaně jsem se vyjadřoval, že jsem pro zachování tzv. nepřekročitelných limitů těžby, ale celý problém s dostavbou jaderné elektrárny Temelín je skutečně nutno posuzovat v kontextu nejen elektroenergetiky, nejen záležitostí, které se týkají ekonomie jako takové, ale i souvislostí sociálních, zaměstnanosti, nezaměstnanosti.

Na závěr bych chtěl konstatovat, že právě ve zprávě mezinárodního expertního týmu k dostavbě jaderné elektrárny Temelín je řada argumentů ekonomických, které z mého pohledu jasně převažují pro nedostavbu, nedostavět Temelín. Právě pro ta rizika ekonomická. O tom bylo zadání tohoto týmu. Jsem tomu velmi rád, že v pondělí tento týden vláda uložila, aby v souvislostech sociálních byly varianty ano, ne rozhodnuty. Budeme rozhodovat na základě relevantních údajů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru životního prostředí panu Miloši Kužvartovi.

Dalším vylosovaným je pan poslanec Ladislav Šustr se svou interpelací na ministra dopravy a spojů České republiky Antonína Peltráma. Hovořit bude pan poslanec Šustr.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane ministře, moje interpelace se obrací na problematiku křižovatky - bohužel i taková drobnost zde musí mít místo - v obci Nesovice na Vyškovsku. Je to silnice první třídy mezi Brnem a Uherským Hradištěm. Je tam souběh železnice a křižuje to také silnice druhé třídy. Je to obrovský problém, 15 let se řeší. Za tuto dobu zde zahynulo pět místních občanů. Kromě toho, že závory velmi ovlivňují plynulost, je to takto nebezpečné místo.

Zabývá se tím - a mně se zdá, že naoko - spousta orgánů. Poslední poměrně veliké zasedání bylo ve Zlíně v lednu letošního roku. Byl z něho pořízen zápis, mám ho k dispozici. Bylo navrženo pět variant řešení, z toho byly některé doporučeny více, některé méně. Nicméně odešlo se opět od toho jako od nevyřešitelného. Říká se, že se bude čekat na rekonstrukci celého tahu od Holubic až po Staré Město, ale tam je situace tak závažná, že bych vás chtěl poprosit o prostudování této situace. Dnes bych se vás chtěl zeptat, zda víte o tomto problému, zda se jím budete zabývat a jak brzo by bylo možno na tuto situaci reagovat. Děkuji předem za odpověď.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Šustrovi. Jen bych připomněl, že další interpelace bude interpelace pana poslance Nečase na ministra obrany Vladimíra Vetchého, kterého zde nevidím. Doufám, že mezitím dorazí.

Hovořit bude ministr dopravy a spojů České republiky pan Antonín Peltrám.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám: Pane předsedající, dámy a pánové, o té nepříjemné situaci a nehodovosti křižovatky jako ministerstvo dopravy a podřízené organizace Správy telekomunikací víme. Problém je v tom, že obec pro definitivní řešení - jak jsem byl informován - nemá schválen územní plán. Protože ale chápeme, že tam jsou těžké problémy, předpokládáme podle projektu, který jsme si nechali zpracovat, jako první etapu - než dojde k definitivnímu řešení mimoúrovňovým křížením - upravit stávající křižovatku zřízením řadicích pruhů a vložením dělicích ostrůvků, aby se usnadnil přechod chodců.

Problém je jediný, nikoliv finanční, projektový, ale majetkoprávní. Potřebujeme vykoupit jeden rodinný domek a vinopalnu - místní pálenice. Než se toto vyřeší - protože tam jde o demolici těchto dvou objektů - moc bych prosil místní orgány, aby nám v tom pomohly. Pak mohu ujistit, že dočasná úprava - ono to totiž za dočasnou úpravu stojí, protože územní plán by se mohl poněkud protahovat - bude provedena okamžitě. Není to tedy otázka ani projektu, ani peněz. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru dopravy a spojů Antonínu Peltrámovi. Ptám se, jestli pan poslanec Šustr chce využít svého práva na doplňující otázku. Nechce.

Takže další interpelací je interpelace pana poslance Petra Nečase na ministra obrany České republiky Vladimíra Vetchého. Hovoří pan poslanec Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Děkuji, pane předsedající. Musím jen konstatovat k předchozí interpelaci, že podmiňovat výstavbu nové křižovatky na jižní Moravě zbouráním pálenice trochu zavání vydíráním. Ale nyní k meritu věci.

Vážený pane ministře, rád bych se na vás obrátil ve věci problému kasáren ve Valašském Meziříčí. Jedná se o velmi kvalitní objekty, které dříve sloužily vojenské střední škole železniční. Později v nich byla umístěna osmá mechanizovaná brigáda.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP