Poslanec Ladislav Korbel: Vážený pane předsedající, vážená paní kolegyně, vážení páni kolegové, sice tady není pan ministr Grégr, ale přesto přednesu svoji interpelaci v souvislosti s likvidací státních podniků a výnosů z těchto likvidací pro státní rozpočet.

V ekonomické kapitole o stavu české společnosti se uvádí, že nebyl dosud privatizován majetek v hodnotě 210 miliard korun, z toho 106 miliard korun v dražbách a ve veřejných soutěžích a v přímých prodejích. Jsem přesvědčen, že pokud se bude v ústředních orgánech postupovat při operaci jako doposud, tak hodnota majetku nebude činit ani polovinu. Pro toto tvrzení mám své důvody, které bych s vámi rád projednal.

V červnu 1998, kdy ještě pan ministr Grégr nebyl ve funkci nebo v podstatě začínal působit, jsem upozornil Ministerstvo obchodu a průmyslu na nesrovnalosti při likvidaci státního podniku Hodonínské cihelny. Následná kontrola likvidátora ze strany ministerstva obchodu, odboru zakladatelských funkcí, a rovněž kontrolních orgánů ÚRS, a. s., zjistila údajně pouze formální chyby a nedostatky při realizaci jediné dražby. Nesouhlasil jsem s tímto stanoviskem a trval jsem na odvolání likvidátora. Při předávacím řízení bylo zjištěno nehospodárné nakládání s majetkem podniku a pokus o podvod při realizaci jediné dražby majetku státního podniku ve výši desítek milionů korun.

Likvidátorem státního podniku byl jmenován právník, který neměl žádné zkušenosti a při likvidaci podniku byl upřednostněn před všemi skutečně zkušenými likvidátory. Realizací byl pověřen začátkem roku 1998 a nedůsledností zakladatele a pochybnou kontrolou ÚRS bylo umožněno likvidátorovi uzavírat nevýhodné smlouvy o dílo, které odčerpaly ze státního podniku částky ve výši 8,8 milionu korun, přičemž je zřejmé, že tyto firmy žádnou činnost pro tento státní podnik neprováděly. Navíc některé fyzické osoby jsou zároveň likvidátory jiných podniků a je zarážející, že člen představenstva ÚRS je zároveň likvidátorem státního podniku Staving a Zetor Brno, tzn, že kontroluje sám sebe. Je důvodně podezřelé, že v činnosti některých likvidátorů a ÚRS, a. s., za aktivní pomoci některých pracovníků ministerstva obchodu došlo k úniku finančních prostředků z likvidace státního podniku přesahující částky desítek milionů korun.

Žádám pana ministra o důkladnou a nezávislou kontrolu činnosti podezřelých likvidačních skupin včetně již zlikvidovaných podniků.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane poslanče, skutečně vás budu muset přerušit, byť jsem tolerance sama. Rychle to, prosím, dokončete.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Jsou to Potraviny Plzeň, Vodní stavby Praha, Pragotron a další z těchto likvidačních skupin v návaznosti na činnost kontrolního orgánu Ministerstva obchodu a průmyslu.

Děkuji. Žádost podám písemně panu ministrovi.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane poslanče, myslím, že nemusíte, protože nepřítomnost pana ministra je víceméně jeho problém, byť je omluven řádně. Bude reagovat na to, co bylo předneseno. Aparát již zařídí, aby se mu to dodalo.

Další interpelací je interpelace pana poslance Koháčka na ministra životního prostředí České republiky pana Miloše Kužvarta. Hovoří pan poslanec Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, na větší část mé interpelace jste odpověděl v odpovědi kolegovi Zunovi, ale nicméně mně dovolte, abych na vaši odpověď navázal.

Týká se dostavby dálnice D8. Jde o tu část, která má vést přes chráněnou krajinnou oblast. Jistě víte, že s podobnými problémy se potýkalo jak Rakousko, tak Itálie. Mám momentálně na mysli tu část mezinárodní komunikace E55, která vede od Salcburku až po Udine a přes nějaké další části. I tam museli řešit tento problém, ale převýšil zájem na to, že Evropa potřebuje moderní dopravu, a zvolili technické řešení takového typu, které uchránilo krajinu před většinou negativních vlivů zvýšeného provozu na této komunikaci. Samozřejmě provoz v době, kdy tato dálniční komunikace v této oblasti nebyla, byl také výrazně nižší.

Ještě mi dovolte jednu otázku, která souvisí s mou oblastí. Rád bych znal váš názor na to, jaké problémy vy z hlediska svého resortu v současné době vidíte při dostavbě městského okruhu v Praze. Jak jistě víte, situace v některých částech Prahy je z ekologického hlediska díky dopravě téměř na hranici snesitelnosti.

Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Koháčkovi. Slova se ujme ministr životního prostředí České republiky pan Miloš Kužvart. Konstatuji, že je to zřejmě poslední interpelace, neboť se blíží 18.20 hodin. Prosím, pane ministře, můžete hovořit.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, co se týká první části dotazu, mám za to, že bych jen opakoval to, že je to nyní zpátky vráceno k prvoinstančnímu řízení, tzn. posuzování, zdali veřejný zájem vést dálnici převyšuje nad veřejným zájmem, který je dán zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, tzn. bude konečné rozhodnutí vydáno bez jakýchkoliv zbytečných prodlev.

Co se týká druhé části otázky, dostavba městského okruhu v Praze, jaké problémy v tom vidí Ministerstvo životního prostředí, tady musíme trochu o věci uvažovat v širších souvislostech.

Územní plán hl. m. Prahy, jak byl v minulém roce dokončen, tento územní plán v této oblasti řešení dopravních staveb je z pohledu Ministerstva životního prostředí krokem kamsi do šedesátých let. O co se jedná? Městský okruh v Praze, komunikace, která by měla mít kapacitu dvakrát tři jízdní pruhy, by v případě realizace znamenala výstavbu na levém břehu Vltavy druhé severojižní magistrály. Zajisté obyvatelé Prahy mi dají za pravdu, že jedna severojižní magistrála v Praze bohatě stačí.

To, že situaci musíme řešit, je nabíledni. S panem primátorem Kaslem jsem se již sešel, plánujeme další schůzku, mezitím jednají experti a mám za to, že nové vedení pražského magistrátu je mnohem vnímavější na výhrady tohoto typu, protože absurdita vedení severojižní magistrály, ještě jedné po levém břehu Vltavy, je zřejmá.

Tady jde o to, co je z hlediska ochrany životního prostředí, především v tomto případě ochrany ovzduší před mobilními zdroji znečištění, před automobilovou dopravou, prioritní. Zdali interpelací zmíněná dostavba městského okruhu, anebo výstavba vnějšího okruhu, obchvatu Prahy. S panem primátorem Kaslem na našem jednání v lednu tohoto roku jsem se shodl. Ano, priorita je na vnějším okruhu.

Celá záležitost je ještě zarámovaná do situace v oblasti financí. Víme, že nemůžeme stavět, že nejsou na vše najednou prostředky. Právě o tom to je. Co je z hlediska naší schopnosti, ať státního rozpočtu, nebo magistrátu, jaká je možnost stavby, čemu dáme přednost. Přednost jednoznačně je na vnějším okruhu. Tam jsou pochopitelně problémy už v dílčích řešení přemostění Vltavy na sever od Prahy apod. To, že v tomto mezidobí dokážeme - jsem o tom pevně přesvědčen - s panem primátorem Kaslem dojít k řešení městského okruhu, které bude především založeno na snížení kapacity. V tom to je.

Všichni se shodneme, že Praha komunikačně je na tom velmi špatně. To, že si každý z nás, který je nucen užívat individuální automobilovou dopravu, musí dávat dostatečnou rezervu, když se dopravuje z jednoho místa Prahy, konkrétně já z Vršovic, z ministerstva např. na Úřad vlády nebo sem, je dáno tím, že někde je zácpa a je to velmi špatné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP