Stenografický zápis 8. schůze, 14. ledna 1999


(Schůze zahájena 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


21. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Jiří Payne
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Jiří Payne
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Marek Benda
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Jiří Payne
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Jiří Payne
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Payne
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Václav Exner
Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Václav Exner
Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Miloslav Ransdorf


9. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se ruší zákon České národní rady č.279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění zákona č. 256/1995 Sb. /sněmovní tisk 73/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


10. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění zákona č. 254/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992, vyhlášeného dne 15. prosince 1992 v částce 116/1992 Sb. /sněmovní tisk 74/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Payne
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Josef Jalůvka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Jiří Payne
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena ve 12.10 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 13.45 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


11. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 77/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Vladimír Doležal
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Jaroslav Melichar
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Libor Ambrozek
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Libor Ambrozek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Palas


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu /sněmovní tisk 80/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Libor Ježek
Místopředseda PSP Ivan Langer


22. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

Poslanec Petr Nečas
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Petr Nečas
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Petr Mareš
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Petr Mareš
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Vymětal
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Petr Nečas
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Petr Nečas
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 16.44 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Nečas
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Petr Nečas
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Stanislav Fischer
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Stanislav Fischer
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslankyně Alena Svobodová
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslankyně Alena Svobodová
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 18.33 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP