(pokračuje Langer)

Prosím pana zpravodaje, zda by mohl předstoupit před řečnický pult, a potom co ho vyzvu, nás provedl hlasováním.

Kolegyně, kolegové, dříve než zahájíme hlasování, bych vás požádal, abyste se zaregistrovali svými hlasovacími kartami, neb jsem vás na žádost některých z vás odhlásil. Prosím vás, abyste se zklidnili. a slovo uděluji zpravodaji pro prvé čtení, aby nás seznámil s předloženými návrhy, které zazněly v rámci prvého čtení.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Dámy a pánové, v rozpravě zazněl návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona, návrh na zkrácení lhůty projednávání na 40 dnů a návrh na přikázání hospodářskému a rozpočtovému výboru. Navrhuji hlasovat o zamítnutí tohoto vládního návrhu v prvém čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Pro vaši informaci já zopakuji, o čem budeme hlasovat v tomto hlasování s pořadovým číslem 49. Rozhodneme o tom, zda sněmovna zamítá předložený návrh.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 49. Ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 49: pro zamítnutí 76, proti 103, nehlasovali 2. Návrh nebyl přijat.

 

Dalším hlasováním rozhodneme o zkrácení lhůty k projednání.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 50. Táži se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 50 z přítomných 182: pro se vyjádřilo 100, proti 68, nehlasovalo 14. Návrh byl přijat.

 

Poslední hlasování, které před námi je, je hlasování o přikázání k projednání návrhu, a to výboru rozpočtovému.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 51. Táži se, kdo je pro předložený návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 51 z přítomných 183 poslanců: pro 169, proti nikdo, nehlasovalo 14. Návrh byl přijat.

 

Kolegyně, kolegové, vypořádali jsme se s dalším bodem.

 

Poslanec Libor Ježek: Já bych si ještě dovolil podotknout - návrh na přikázání hospodářskému výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se, v ruchu panujícím v této sněmovně jsem přeslechl tento návrh. Proto tedy v tuto chvíli zahajuji ještě jedno hlasování, a to s pořadovým číslem 52.

 

Táži se, kdo je pro přikázání návrhu výboru hospodářskému k projednání. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 52 z přítomných 182: pro 149, proti 14, nehlasovalo 19.

 

Máme tedy za sebou dvanáctý bod schváleného pořadu schůze a já oznamuji, že v 16.00 budeme pokračovat dalším bodem, kterým jsou ústní interpelace poslanců na předsedu vlády.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP