Poslankyně Alena Svobodová: Chtěla bych poděkovat za odpověď. Nebudu už pokládat otázku, chtěla bych jenom říci, že moje interpelace byla zde položena za tím účelem, že jsem chtěla znovu vyzvat k tomu, aby došlo k nějakému řešení. Souhlasím s tím, co jste řekl. Mám také podklady, o kterých jste zde mluvil. Myslím si, že by se měla vyvolat nějaká jednání. Třeba všech zainteresovaných jak na okresní úrovni, tak sdružení ozdravoven a léčeben, Oftalmologické společnosti apod. jako odborného partnera, Ministerstva zdravotnictví atd., aby se otázka dořešila tak, aby už bylo jasno. Myslím si, že by to bylo fér vzhledem k pacientům - připomenu jen petici, která zde byla před dvěma lety, sedm tisíc podpisů - ale i vzhledem k lékařkám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji paní poslankyni. Na vaši připomínku ještě hodlá reagovat pan ministr zdravotnictví.

 

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Myslím, že opět zde budu muset připomenout ekonomické okolnosti celého jevu, to je, že zřejmě nikdo nemá potřebné přinejmenším desítky milionů na opravu objektu, že zřejmě nikdo asi nemá prostředky na dotaci provozu takové oční léčebny. Dále bych chtěl připomenout, že z hlediska oftalmologického tato léčebna není asi optimálním způsobem léčby, spíše tedy zastaralým. Těžiště práce je - a v tom se asi shodneme - je spíše v oblasti resocializace. Nechci se vymlouvat, že resortně náleží více Ministerstvu práce a sociálních věcí, nicméně se domnívám, že to tak je.

Domnívám se, že péče by měla být jinak orientována než dosud, více zaměřena na resocializaci. Je třeba vyřešit ekonomické problémy. Pravděpodobně bude třeba tuto činnost vyvíjet v jiném objektu.

Jsem si vědom časové tísně. Obě lékařky velmi často docházejí na ministerstvo a tam např. se snaží téměř stávkovat v sedě, protože situace je naléhavá. Ovšem já se domnívám, že není v našich silách pomoci k řešení, jak ony si je představují. Čili se domnívám, že by bylo třeba tento projekt realizovat někde jinde, z jiných prostředků a ve spolupráci se svazy zdravotně postižených.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Děkuji vám, páni ministři. Kolegyně a kolegové, vyčerpali jsme bod Ústní interpelace na členy vlády České republiky. Tím dnešní jednání končí a bude pokračovat zítra, to je v pátek v 9.00 hodin. Přeji vám příjemný zbytek dne.

 

(Schůze přerušena v 18.33 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP