Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
15. ledna v 9.03 hodin

Přítomno: 198 poslanců

 

(Schůze začala v 9.03 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, zahajuji dnešní jednací den 8. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a oznámili, kdo má náhradní kartu nebo žádá o její vydání.

Byly mi doručeny dvě omluvy, a to členů vlády Václava Grulicha z důvodu nemoci a ministra školství Eduarda Zemana z důvodu dlouhodobě plánované pracovní cesty na Slovensko.

Tak jak jsme rozhodli, prvním bodem dnešního jednání bude blok voleb, poté projednáme zákon o státním rozpočtu ve třetím čtení.

Paní poslankyně, páni poslanci, ráda bych vás všechny poprosila, abyste se ztišili a usedli na svá místa, abychom mohli začít s jednáním.

 

Prvním bodem dnešního jednání bude

 

23.
Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
pro vyšetření pochybností vzniklých v kauze SPT TELECOM, a. s.

 

Prosím, aby se úvodního slova ujal předseda volební komise poslanec Jan Vidím a seznámil nás s předloženými návrhy a s návrhem na další postup při projednávání tohoto bodu.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, ocitli jsme se v bodu pořadu této schůze "Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření pochybností v kauze SPT Telecom, a.s." Dovolte mi krátké konstatování.

Poslanecká sněmovna stanovila počet členů této vyšetřovací komise na 10. Podle volebního řádu Poslanecké sněmovny, který tvoří přílohu č. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, v čl. 5, v bodech 9 - 23, sestavuje kandidátku na základě návrhů poslaneckých klubů volební komise. Jednotlivým poslaneckým klubům přísluší navrhnout za členy této vyšetřovací komise své kandidáty podle klíče ČSSD 8, ODS 6, KSČM 2, KDU-ČSL 2 a US 2. Vlastní volba probíhá většinovým způsobem, veřejným hlasováním.

Volební komisi byli ve stanovené lhůtě předloženy poslaneckými kluby tito kandidáti na členy vyšetřovací komise: poslanec Dušan Tešnar - ČSSD, poslanec Jaromír Schling - ČSSD, poslanec Jan Žižka - ČSSD, poslanec Zdeněk Koudelka - ČSSD, poslanec Jan Vidím - ODS, poslanec Tomáš Teplík - ODS, poslanec Marek Benda - ODS, poslanec Milan Zuna - ODS, poslanec Václav Exner - KSČM, poslanec Dalibor Matulka - KSČM, poslanec Cyril Svoboda - KDU-ČSL, poslankyně Vlasta Parkanová - KDU-ČSL, poslankyně Marie Machatá - US, poslanec Vladimír Mlynář - US.

Navrhuji, abychom vedli rozpravu o všech kandidátech na členy vyšetřovací komise najednou. Po ukončení této rozpravy pak budeme hlasovat v prvním kole o kandidátech jednotlivě. Pokud nedojde k obsazení všech deseti míst v prvním kole první volby, bude bezprostředně následovat druhé kolo první volby. Pro přesnost uvádím, že volba je dvoukolová. Do druhého kola postupují nezvolení kandidáti z prvního kola, kteří mezi nezvolenými získali v prvním kole nejvyšší počet hlasů, nejvýše však dvojnásobný počet kandidátů, než je počet neobsazených míst po prvním kole volby. Při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti se stejným počtem hlasů.

 

Paní předsedající, žádám vás, abyste zahájila rozpravu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se někdo do rozpravy? Končím rozpravu vzhledem k tomu, že tomu tak není.

Prosím předsedu volební komise, aby navrhl lhůtu pro volby.

 

Poslanec Jan Vidím: Vzhledem k tomu, že volby probíhají veřejným hlasováním, můžeme zahájit volbu bezprostředně. Budeme tedy hlasovat o jednotlivých navržených kandidátech.

Za člena vyšetřovací komise je navržen poslanec Dušan Kešnar.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 53 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 53 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 183 pro vyslovilo 174 a jeden byl proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena vyšetřovací komise je navržen poslanec Jaromír Schling.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 54 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

hlasování pořadové číslo 54 se z přítomných 186 pro vyslovilo 178 a jeden byl proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena vyšetřovací komise je navržen poslanec Jan Žižka.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 55 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 55 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 188 pro vyslovilo 178, 36 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP