Poslanec Jan Vidím: Za člena vyšetřovací komise je navržen poslanec Zdeněk Koudelka.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 56 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 56 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 189 pro vyslovilo 71, proti 42.

 

Promiňte, pane poslanče. V této chvíli oznamuji, že pan poslanec Lobkowicz má náhradní kartu č. 1 a paní poslankyně Jirousová náhradní kartu č. 2.

Pokračujte, prosím.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena vyšetřovací komise je navržen poslanec Jan Vidím.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 57 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 57 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 191 pro vyslovilo 157 a dva byli proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena vyšetřovací komise je navržen poslanec Tomáš Teplík.

 

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 58 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 58 se z přítomných 191 pro vyslovilo 122, 38 bylo proti. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena vyšetřovací komise je navržen poslanec Marek Benda.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 59 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 59 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 193 pro vyslovilo 48 a 59 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena vyšetřovací komise je navržen poslanec Milan Zuna.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 60 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 60 se z přítomných 193 pro vyslovilo 46, proti 54. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena vyšetřovací komise je navržen poslanec Václav Exner.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 61 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 61 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 189 pro vyslovilo 120, 42 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena vyšetřovací komise je navržen poslanec Dalibor Matulka.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 62 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 62 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 193 136 vyslovilo pro a 31 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena vyšetřovací komise je navržen poslanec Cyril Svoboda.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 63 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 63 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 195 pro vyslovilo 178 a dva byli proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za členku vyšetřovací komise je navržena poslankyně Vlasta Parkanová.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 64 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 64 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 195 pro vyslovilo 172 a 3 byli proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za členku vyšetřovací komise je navržena poslankyně Marie Machatá.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 65 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 65 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 195 pro vyslovilo 168 a 3 byli proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena vyšetřovací komise je navržen poslanec Vladimír Mlynář.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 66 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 66 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 195 104 vyslovilo pro a 36 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že v prvním kole byli členy vyšetřovací komise pro vyšetření pochybností v kauze SPT Telecom, a. s., zvoleni tito poslanci: Dušan Tešnar, Jaromír Schling, Jan Vidím, Tomáš Teplík, Václav Exner, Dalibor Matulka, Cyril Svoboda, Vlasta Parkanová, Marie Machatá a Vladimír Mlynář.

Tím končí první kolo první volby, a protože bylo zvoleno všech 10 členů této komise, končí tím také tato volba.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Janu Vidímovi, který je předsedou volební komise.

 

Prosím nyní, aby uvedl další bod, číslo 16, kterým je

 

16.
Volba člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití
operativní techniky Policie České republiky

***
Přihlásit/registrovat se do ISP