Stenografický zápis 8. schůze, 13. ledna 1999


(Schůze zahájena v 9.07 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


3. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření pochybností vzniklých v kauze SPT TELECOM

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Milan Zuna
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Dušan Tešnar
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jaromír Schling
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Předseda PSP Václav Klaus

(Schůze přerušena v 10.11 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 10.26 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Jan Vidím


4. Návrh poslanců Martina Kocourka a dalších na vydání ústavního zákona o vyrovnaném státním rozpočtu České republiky /sněmovní tisk 32/ - prvé čtení

Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Šafařík
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miloslav Ransdorf
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Pavel Šafařík
Předseda PSP Václav Klaus

(Schůze přerušena v 11.54 hodin.)
(Schůze zahájena ve 13.32 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


5. Návrh poslanců Dalibora Matulky a Taťány Jirousové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb. a zákona č. 2/1998 Sb. /sněmovní tisk 60/ - prvé čtení

Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Eva Fischerová
Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Milada Emmerová


6. Návrh poslanců Marie Machaté a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 61/ - prvé čtení

Poslankyně Marie Machatá
Poslanec Marek Benda
Poslanec Václav Frank
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Marek Benda


7. Návrh poslanců Jaroslava Palase a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 62/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Vlach
Poslankyně Marie Machatá
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec František Brožík
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena ve 14.55 hodin.)
(Schůze znovu zahájena v 15.05 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


7. Návrh poslanců Jaroslava Palase a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 62/ - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Stanislav Němec
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Petr Hort
Poslanec Stanislav Němec
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Stanislav Němec
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Grůza


8. Návrh poslanců Tomáše Kvapila a Libora Ambrozka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. /sněmovní tisk 65/ - prvé čtení

Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Petr Hort
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Petr Hort


9. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se ruší zákon České národní rady č.279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění zákona č. 256/1995 Sb. /sněmovní tisk 73/ - prvé čtení

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Milan Zuna


10. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění zákona č. 254/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992, vyhlášeného dne 15. prosince 1992 v částce 116/1992 Sb. /sněmovní tisk 74/ - prvé čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Jan Klas
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena v 18.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP