Sněmovní tisk 731
Novela z. - horní zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 731/0 dne 27. 6. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 6. 2012 (usnesení č. 280). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Čechlovský a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 7. 2012 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1232).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 731/4, který byl rozeslán 21. 9. 2012 v 10:07.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2012 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 239, usnesení č. 1324).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 10. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 426, dokument 426/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 10. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Bis) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Mgr. Miroslav Nenutil).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 10. 2012 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 426/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 10. 2012 a přijal usnesení č. 320, které bylo rozdáno jako tisk 426/1 (zamítá).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 25. 10. 2012 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 11. 2012.
  Prezident zákon nepodepsal a 19. 11. 2012 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 731/5.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 731/6.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 19. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 280, usnesení č. 1439).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2012.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 186 pod číslem 498/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3785Jaroslav Foldyna03930-02803.doc (22 KB) / PDF (57 KB, 2 strany) 18. 9. 2012 v 14:02:29


Hesla věcného rejstříku: Hornictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Těžba a výroba, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: důlní provoz, nerostné zdroje, produkty důlního dobývání, služba ve veřejném zájmu, soukromý majetek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)