Usnesení PS č. 1439

k zákonu, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 731/5/ - vrácenému prezidentem republiky (19. prosince 2012)

Související sněmovní tisky

731 Novela z. - horní zákon
ISP (příhlásit)