Usnesení PS č. 1232

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 731/ - prvé čtení (10. července 2012)

Související sněmovní tisky

731 Novela z. - horní zákon
ISP (příhlásit)