Stenografický zápis 49. schůze, 19. prosince 2012


Zahájení
(Schůze zahájena v 9:02 hod.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Marek Benda
Poslanec Václav Votava
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Marek Benda


2. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. /sněmovní tisk 431/8/ - vrácený prezidentem republiky

Poslankyně Ivana Řápková
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jaroslav Vandas
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Jiří Paroubek
Poslankyně Ivana Řápková
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 9.45 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.00 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


4. Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 731/5/ - vrácený prezidentem republiky

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Josef Tancoš
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Jiří Šlégr
Poslanec Milan Šťovíček
Poslanec Václav Klučka
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jaroslav Krupka
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Jan Kubata
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Radek John
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Radek John
Poslanec František Laudát
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Milan Urban
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Radek John


7. Návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 691/5/ - vrácený Senátem

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Josef Šenfeld
Senátor Miroslav Nenutil
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Viktor Paggio
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl


8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 733/3/ - vrácený Senátem

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Senátor Jiří Lajtoch
Poslanec Václav Votava
Poslanec Michal Babák


156. Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 801/3/ - zamítnutý Senátem

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jiří Oliva


157. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Jiří Oliva

(Jednání přerušeno od 12.52 do 12.55 hodin.)

Předseda vlády ČR Petr Nečas
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslanec Radim Fiala
Poslankyně Vlasta Bohdalová


159. Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny

Poslankyně Vlasta Bohdalová
Místopředseda PSP Jiří Oliva

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.33 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Místopředseda PSP Jan Hamáček


156. Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 801/3/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Adam Rykala
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil
Senátor Jiří Lajtoch
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Michal Babák
Poslanec Vít Bárta
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Václav Zemek


103. Vládní návrh nového zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 /sněmovní tisk 857/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Jiří Paroubek
Poslankyně Jana Drastichová
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Michal Babák
Poslanec Jiří Šlégr
Poslanec Josef Dobeš
Poslanec Michal Babák
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Milan Urban
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 18.08 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.35 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Petr Hulinský
Poslanec Pavel Suchánek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Pavel Kováčik


104. Nový návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2014 a 2015 /sněmovní tisk 858/

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Pavel Suchánek


105. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 a střednědobý výhled na roky 2014 a 2015 /sněmovní tisk 818/

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec František Sivera
Poslanec Milan Urban
Poslanec František Sivera


106. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2013 /sněmovní tisk 830/

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslankyně Zdeňka Horníková


107. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2013 /sněmovní tisk 855/

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Ladislav Skopal
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Ladislav Šincl


166. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny

Místopředseda PSP Jiří Oliva

(Schůze skončila v 19.46 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP