(18.00 hodin)
(pokračuje Urban)

Dovolte mi, abych přečetl celý upravený návrh doprovodného usnesení. Samozřejmě věcně zůstává úplně stejný a já to předám jak legislativě, tak panu zpravodaji: Poslanecká sněmovna doporučuje vládě České republiky, aby vytvořila zvláštní položku v kapitolách Ministerstva financí České republiky. Do této položky označené jako digifond uložit finanční prostředky z výnosů výběrového řízení na využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě. Čerpání těchto prostředků účelově vázat na oblast elektronických komunikací a informačních technologií.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, jasné. Děkuji za upřesnění, nebo úpravu usnesení.

Protože nemám žádnou další přihlášku, tak bych rozpravu v této chvíli ukončil a požádal bych ministra financí Miroslava Kalouska, aby se, pokud to má v úmyslu, v závěrečném slově vyjádřil k rozpravě.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já chci poděkovat za projednání. Chci poděkovat za široká vystoupení. Chci poděkovat za basu piva, kterou jsem nemohl přijmout, a zdůvodnil jsem proč.

Dovolte jenom krátký komentář, protože si myslím, že o fiskální strategii vlády jsme v souvislosti s jinými zákony mluvili mnohokrát, dovolte jenom krátký komentář k některým politickým názorům, které tu zazněly a které mě, přiznám se, zarazily a docela rád bych na ně reagoval.

Byl to názor pana poslance Babáka, který řekl: Když Dobeš usiluje o to, aby měli víc sportovci, tak se zaprodal vládě, prodal se vládě, špinavě to vyhandloval s vládou, zatímco já, zcela čistě, jsem nic nehandloval, chtěl jsem těm sportovcům pouze přidat.

Dámy a pánové, my jsme tady všichni členové Parlamentu. To je od slova parlamentar, že tady zastupujeme nějaké zájmy od levé do pravé části politického spektra plus zájmy celé řady profesních organizací a občanské společnosti. A pokud ty zájmy chceme opravdu prosadit, abychom pro ně něco udělali, místo abychom pouze pindali, tak musíme být schopni dosáhnout dohody. Ta dohoda v tomto případě - já se přiznám, že mě nijak zvlášť netěší. Já jsem tady předesílal, když jsem předkládal návrh zákona o státním rozpočtu, že nefandím žádné změně, neboť hájím návrh zákona jako celek. Ale ta dohoda spočívá v tom, ano, pojďme se dohodnout, a já jsem připraven hlasovat pro ten celek za to, když tato profesní skupina, tato sociální skupina, tento člověk bude zvýhodněn, nebo zvýhodněn nebude, to už je jedno, podle toho, koho zastupuji. Ale pak musím zvednout ruku i pro ten závěr. Protože jinak to neprosadím. Představa, že tady bude někdo cedit přes zuby jakéhokoli původu věty "já jsem to chtěl prosadit, ale na závěr budu hlasovat proti" - tak nechtěl prosadit nic. To tady hrál jenom divadlo. Protože když nebude schválen konec, když nebude schválen ten zákon, nebude schváleno nic. Ani to, za co tady horoval.

Já jsem chtěl jenom upozornit, omlouvám se panu poslanci Babákovi, prosím, aby si to nebral osobně, ale stejně absurdně argumentuje velká řada kolegů. A já bych rád chtěl při této příležitosti upozornit veřejnost, že ten, kdo tady prosazuje s vykulenýma očima a ze všech sil nějaký pozměňující návrh s vědomím, že pro ten závěr, pro ten návrh zákona o státním rozpočtu nebude hlasovat, i kdyby tisíckrát jeho pozměňující návrh byl přijat, tak jenom kecá. Jenom vymývá oči té veřejnosti, neříká prostě pravdu. To si myslím, že by veřejnost měla slyšet. A jestliže vláda se s panem poslancem Dobešem dohodla a pan poslanec Dobeš podpoří vládní návrh zákona o státním rozpočtu, tak pan poslanec Dobeš opravdu může říct: "Ano, já jsem pro své voliče, pro někoho, koho jsem v tuto chvíli zastupoval, něčeho dosáhl. Spousty věcí jsem asi nedosáhl, ale tohoto jsem dosáhl, protože jsem uzavřel dohodu a ta dohoda se stala společenskou realitou." Promiňte, ale tohle je reálná politika. A vy to všichni dobře víte. Je jenom potřeba, aby to zaznělo.

To je první část toho, co jsem chtěl říci.

Potom reakce na ta nereálná čísla pana poslance Filipa. Já mu rozumím. Já dokonce při jisté míře pokory samozřejmě musím přiznat, že nikdo z nás a nikdo na světě neví, jestli to bude příští rok při té míře turbulencí na kapitálových trzích 07 - 05 - 03. Ale že mohu garantovat dostatečnou odpovědnost a akceschopnost vlády, tím nechci mluvit za vládu, ale jsem předkladatelem státního rozpočtu, tak to teď řeknu, tak jako v tomto roce. My jsme vám v roce 2011 netajili, že predikce, na které je postaven rozpočet na rok 2012, už není reálná, protože se v závěru roku prudce zhoršuje. My jsme vám netajili, že budeme muset dělat velmi účinná a razantní opatření hned na začátku roku 2012. Také jsme je udělali. Poslouchal jsem od vás celý ten rok z vašich lavic, že kdybych se rozkrájel, tak ten deficit stejně nedodržím, toho roku 2012. Já bych vám rád, pane poslanče Filipe, řekl, že ho dodržím. A úplně stejně tahle vláda dodrží ten deficit pro rok 2013, který teď předkládá Poslanecké sněmovně v rámci odpovědné finanční strategie vlády. A já prosím o váš souhlas.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bychom měli hlasovat, ale jsem obdržel žádost od klubu sociální demokracie o 15 minut na poradu před závěrečným hlasováním.

Prosím, pan poslanec Filip ještě se hlásí o slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo. Myslím si, že nejen já si budu pamatovat slova pana ministra Kalouska, vážené paní kolegyně a vážení páni kolegové, o tom, že ten deficit dodrží. O tom, jestli tak bude, si budeme povídat ve státním závěrečném účtu. Věřte nebo nevěřte, pane ministře, že jsem opravdu zvědav, jak ta svoje slova budete obhajovat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já teď přeruším jednání do 18.25 hodin. Takže v 18.25 hodin budeme pokračovat. Poslancům sociální demokracie sděluji, že schůzka se bude konat tady ve Státních aktech ihned. ***

 

(Jednání přerušeno v 18.08 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP