Organizační výbor
Usnesení č. 280 (28. června 2012)

Související sněmovní tisky

699 Novela z. o dani z přidané hodnoty

700 Novela z. o zdravotních službách

701 Novela z. o ochraně přírody a krajiny

714 Novela z. o Vězeňské službě a justiční stráži ČR

716 Novela z. o zmírnění následků některých majetkových křivd

717 Novela z.o podmín. provozu vozidel na pozemních komunikacích

723 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2011

724 Novela z. o sociálních službách

725 Úml.o odpovědnosti za škody způsobené ropnými palivy

729 Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

730 Novela z. o odpadech

731 Novela z. - horní zákon

732 Novela z. - školský zákon

733 Novela z. o dani z přidané hodnoty

734 Novela z. o spotřebních daních

735 Vl.n.z. o změně zák. v oblasti pojišťov. a penzij. připojiš.

736 Novela z. o doplňkovém penzijním spoření

737 Novela z. o místních poplatcích
ISP (příhlásit)