Sněmovní tisk 700
Novela z. o zdravotních službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Leoš Heger, Boris Šťastný, Aleš Roztočil, Marek Šnajdr, Jiří Štětina, Jiří Rusnok) předložila sněmovně návrh zákona 5. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: Heger L. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 700/0 dne 6. 6. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 6. 2012. Vláda zaslala stanovisko 28. 6. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 6. 2012 jako tisk 700/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 6. 2012 (usnesení č. 280). Určil zpravodaje: Ing. Igor Svoják, Ph.D., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 26. 10. 2012 na 47. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 26. 10. 2012 na 47. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1343).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 23. 11. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 700/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 30. 11. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 700/3 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 10. 12. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 700/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 700/5, který byl rozeslán 11. 12. 2012 v 20:39.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 12. 2012 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1423).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 1. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 25, dokument 25/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 1. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 1. 2013 a přijal usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako tisk 25/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 23. 1. 2013 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 25/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 1. 2013 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 87).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 4. 2. 2013 poslancům jako tisk 700/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 4. 2. 2013 poslancům jako tisk 700/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 304, usnesení č. 1564).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 2. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 2. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 3. 2013.

Zákon vyhlášen 14. 3. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 31 pod číslem 66/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4850Lenka Kohoutová04318-03524.doc (24 KB) / PDF (66 KB, 2 strany) 7. 12. 2012 v 11:43:34


Hesla věcného rejstříku: Mládež, Zdravotnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: dítě, nemocniční zařízení, nezletilost, ošetřovatelská péče, stanovisko, zdravotní péče, zdravotnická služba, zdravotnické zařízení, způsobilost k právním úkonům

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)